Strandryddeaksjonen Haugalandet får i år en kickstart med et kick-off arrangment den 15. mars på Scandic Maritim i Haugesund. 

Dette arrangementet er en takk til alle frivillige som i fjor stod på for at våre strender skulle bli rene. Kvelden vil by på inspirasjon og motivasjon, samt litt generell informasjon om det å være en strandrydder! 

I løpet av kvelden vil en få høre fra flere foredragsholdere som alle har et stort engasjement for strandrydding;

Åge Wee fra Slettaa dykkerklubb har sett hvordan sjøbunnen ser ut, og vil dele bildene med oss! I fjor mottok han sammen med dykkeklubben Rogaland fylkeskommune sin miljøvernpris for sitt arbeid med å rydde sjøbunnen for søppel. 

Kenneth Bruvik har inspirert mange med sitt engasjement for strandrydding, og kommer helt fra Bergen for å blant annet fortelle om hvalen på  Sotra. Han fikk i fjor Hordaland Fylkeskommunes miljøvernpris for sitt engasjement!

Margret Einarsdottir er med å organiserer Strandryddeaksjonen Haugalandet og jobber for en av hovedaktørene for aksjonen, Ragn Sells. Hun vil denne kvelden gi informasjon om strandryddeasjonen på haugalandet, og hvordan ragn sells er med å bidrar. 

Kveldens konfransier er May Britt Vihovde, varaordfører i Haugesund.

Dato og sted: 15.03.2018 kl 19.00, Scandic Maritim. Arrangementet er åpent for alle og gratis!

Mer informasjon finner du på Strandryddeaksjonens facebook side her:

Strandryddeaksjonen Haugalandet er et samarbeid mellom Friluftsrådet Vest, Karmsund Havn, Ragns Sells, Karmøy kommune, Haugesund kommune og Tysvær kommune. Vil du rydde en strand i løpet av våren eller vet du om en forsøplet strand? Ta kontakt med kommunen for registrering, vi kan hjelpe til med utstyr og henting av avfall.

”Hvordan rydde en strand”