I forbindelse med flere påviste tilfeller med koronavirus i regionen, minner vi om hvilke regler som gjelder for smittekarantene og isolasjon. Det er svært viktig at reglene overholdes, og at de det gjelder setter seg godt inn i regelverket. 

Smittekarantene

Nærkontakter til smittet person

Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene i 10 døgn fra den dagen kontakten med en smittet skjedde. Personer i smittekarantene bør teste seg, men et negativt testsvar vil ikke forkorte din karantene. Dette fordi karantenen skal forebygge videre smitte. Du kan bli smittsom etter prøven er tatt, det er derfor viktig at du er i karantene hele perioden du har fått beskjed om. Dersom du får symptomer etter at du har testet deg, må du teste deg på nytt. Dersom du er nærkontakt, blir du kontaktet gjennom smittesporing og får beskjed om hva som gjelder for deg.

Du blir definert som nærkontakt hvis du, innen 48 timer før personen med bekreftet smitte fikk de første symptomene, har hatt

 • mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter, eller
 • direkte fysisk kontakt, eller
 • direkte kontakt med sekreter (for eksempel spytt, snørr og tårer)

Dersom personen med bekreftet smitte ikke har symptomer, gjelder det innen 48 timer før den positive testen ble tatt.

Hvordan gjennomføre smittekarantenen

Dersom du er i smittekarantene skal du:

 • Oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Med egnet oppholdssted menes at det bør være mulig å unngå kontakt med andre voksne i husstanden, du har enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Se mer utfyllende informasjon i avsnittet nedenfor.
 • Holde økt avstand til andre voksne i husstanden.
 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage.
 • Ikke foreta reiser innenlands.
 • Ikke oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
 • Ikke ta offentlig transport.
 • Ikke oppsøke offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativ, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre.
 • Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet.

Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre.

Hovedpoenget er at du ikke skal smitte andre før du selv utvikler symptomer.

Egnet oppholdssted i karantenetiden

Du skal gjennomføre karantenen i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Det skal være mulig å unngå kontakt med andre, og du må ha enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering.

Opphold på steder du må dele toalett, kjøkken eller andre rom eller fasiliteter med andre personer enn dine nærmeste, godtas ikke som karantenested. Eksempel på dette er campingbil, -vogn, telt eller hytte på campingplasser, hybelhus og andre boliger med felles bad eller kjøkken.

Studentboliger, hybler eller kollektiv kan være egnet som oppholdssted dersom dette er personens eget hjem. Dette gjelder ikke innreisende med midlertidig opphold i hybelhus. Man bør holde god avstand til de andre som bor der og bruke fellesareal minst mulig.

Varighet av smittekarantenen for husstandsmedlemmer til person i isolasjon

Husstandsmedlemmer til en person i isolasjon er nærkontakter og har karantene i 10 døgn etter siste eksponering med den som er isolert. Dette gjelder hvis det er mulig for den isolerte personen å leve helt adskilt fra resten av husstanden, det vil si med eget bad, soverom og fellesrom.

I mange husstander kan det imidlertid være vanskelig å holde helt avstand, og det kan også være flere som etter hvert tester positivt for covid-19, slik at tida i karantene i en husstand kan bli svært lang.

Det meste av smitten skjer i starten av sykdomsforløpet, derfor behøver man ikke å vente helt til den siste personen i husstanden er avisolert, før man begynner å telle 10 karantenedøgn. Man kan regne kontakt på dag 5 med den siste syke i husstanden, som siste eksponering, og telle 10 døgn derfra.

Husstandsmedlemmer til en person i karantene

Dersom du bor sammen med en person som er i karantene, følger du rådene som gjelder for den generelle befolkningen. Du bør holde god avstand til voksne personer som er i karantene. Utvikler den du bor med symptomer mens vedkommende er i karantene, skal du også i karantene.

Dersom du får symptomer på covid-19 når du er i karantene

Dersom du er i smittekarantene og får symptomer, skal du behandles som sannsynlig covid-19. Det betyr at du testes og settes i isolasjon, frem til prøvesvar foreligger. Husstandsmedlemmene dine skal samtidig holde seg i karantene.

Ved negativ test skal du fortsatt være i karantene den resterende tiden.

Har du fortsatt symptomer etter at karantenetiden er over, skal du holde deg hjemme til du er i god allmenntilstand - det vil si at du føler deg frisk og er feberfri - selv om du fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon.

Se Folkehelseinstituttets råd og informasjon:

Referanse; https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/

Isolasjon

Du skal isoleres dersom du har fått påvist covid-19 eller er i smittekarantene og utvikler symptomer.

For deg i hjemmeisolasjon gjelder:

 • Du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut, men du kan være i egen hage eller på egen balkong/veranda/terrasse.
 • Andre må hjelpe deg med nødvendige ærend.
 • Du skal helst holde minst to meters avstand til de du bor sammen med.
 • Du bør ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.
 • Du må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.
 • Gjennomfør hyppig rengjøring av hjemmet, spesielt de stedene som dere ofte tar på.

Oppholdssted for isolasjon

Du isoleres i hjemmet, på egnet oppholdssted eller eventuelt i helseinstitusjon.

Kommunen er ansvarlig for at du har et egnet sted å gjennomføre isolasjonen på. Dersom kommunen vurderer at du ikke kan gjennomføre isolasjonen hjemme, skal kommunen tilby opphold på hotell eller annet egnet sted. Kommunen kan også bestemme at de som den smittede bor med må oppholde seg på et annet egnet oppholdssted. I begge tilfeller skal kommunen dekke kostnadene.

Kommunen skal sørge for at personer i innreisekarantene på karantenehotell som blir bekreftet smittet med covid-19 snarest mulig får et egnet oppholdssted for å gjennomføre isolasjon.

Avslutte isoleringen

Du kan avslutte isoleringen når det har gått ti dager etter symptomdebut og du er feberfri i minst 24 timer. For personer på sykehus eller som går på immundempende behandling, kan kravet om isolering være lenger.

Isolasjonen avsluttes også i de tilfellene der andre i din husstand fortsatt er i isolasjon eller karantene.

Folkehelseinstituttet (FHI) gir informasjon om kriteriene for opphevelse av isolasjon.

Husstandsmedlemmer til en person i isolasjon

Dersom du bor sammen med en person som er isolert med påvist koronavirus, skal du være i karantene.

Varighet av karantenen for husstandsmedlemmer til person i isolasjon

Husstandsmedlemmer til en person i isolasjon er nærkontakter og har karantene i 10 døgn etter siste eksponering med den som er isolert. Dette gjelder hvis det er mulig for den isolerte personen å leve helt adskilt fra resten av husstanden, det vil si med eget bad, soverom og fellesrom.

I mange husstander kan det imidlertid være vanskelig å holde helt avstand, og det kan også være flere som etter hvert tester positivt for covid-19, slik at tida i karantene i en husstand kan bli svært lang.

Det meste av smitten skjer i starten av sykdomsforløpet, derfor behøver man ikke å vente helt til den siste personen i husstanden er avisolert, før man begynner å telle 10 karantenedøgn. Man kan regne kontakt på dag 5 (med den siste syke i husstanden), som siste eksponering, og telle 10 døgn derfra.

Folkehelseinstituttet (FHI) har også råd til personer som isoleres i hjemmet ved koronavirus.

Referanse; https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/

Informasjonsark på ulike språk

I denne linken kan du finne informasjon om karantene og isolasjon på mange ulike språk; https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/

Ulike nettsider med informasjon

Både Helsenorge.no, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har god informasjon om temaet. Les gjerne mer på disse sidene som er kvalitetssikret informasjon til befolkningen.

https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/?term=&h=1

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene

Hus