Regjeringen gjennomfører lettelser av flere koronatiltak fra 15. juni i tråd med planen for håndtering av covid-19.

Treningssentre, badeland og svømmehaller gjenåpnes på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Det blir tillatt med arrangementer på offentlig sted med inntil 200 personer og seriespill i toppfotballen starter opp. Det åpnes også for fritidsreiser mellom Norge og de nordiske landene, men karantenekrav og innreiserestriksjoner beholdes fra regioner med mye smitte.

Arrangementer, gruppestørrelse og avstand

Rådet om minst én meter avstand gjelder fremdeles både innendørs og utendørs, og antas å ha varighet ut 2020. Rådet gjelder ikke for personer i samme husstand.

Det er noen unntak fra 1-meters regelen, blant annet for personer under 20 år som deltar på sommerskoler, leirskoler og lignende og mellom profesjonelle utøvere innen kultur og idrett ved gjennomføring av arrangementer.

Fremdeles er anbefalt størrelse for grupper i private sammenhenger maksimalt 20 personer, og det forutsettes at alle holder minst én meter avstand.

Fra 15. juni åpnes det for arrangementer på offentlig sted opp til 200 personer (fra 50 personer). Les mer om hvordan man kan planlegge og gjennomføre offentlige arrangement med mer

Treningssentre

Treningssentre, badeland og svømmehaller har laget bransjestandarder for smittevern i samarbeid med Folkehelseinstituttet, og kan gjenåpnes på en smittevernfaglig forsvarlig måte fra 15.juni. 

Det betyr at de skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, at det har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt. Ved enkelte harde treningsformer, må det holdes 2 meters avstand.

Reise til og fra Norge

Reisende bør generelt følge med på Utenriksdepartementets reiseinformasjon og nyheter, da rådene kan endre seg raskt.

Det åpnes for fritidsreiser mellom Norge og de nordiske landene fra 15. juni, men det blir fortsatt karantenekrav og innreiserestriksjoner fra regioner med mye smitte. I Sverige er det per 12. juni kun Gotland hvor det ikke er karantenekrav og innreiserestriksjoner. Folkehelseinstituttet vil angi hvilke områder som faller innenfor og utenfor smittekriteriene på sin hjemmeside. Denne oversikten oppdateres minst hver 14. dag.

 

fitness