Tysvær kommune skal gjennomføre medvirkningsprosess angående «Skulebruksplan 2020 – 2035 – Framtidas skule». Norconsult har fått i oppdrag å lede prosessen.

Perioden for medvirkning er 31. aug - 30. sept. Opplegget er tilrettelagt for å ivareta forholdsregler knyttet til Covid-19.

Velkommen til Informasjonsmøte på nett 3. september kl. 18-19.

Klikk deg inn på linken nedenfor for å delta på det direktesendt nettmøte. Dersom tiden ikke passer, kan du se møtet i opptak.

Bli med i Microsoft Teams-møte 


Plan for møte:

  1. Innledning v/kommunalsjef Jorid Vea Isdahl
  2. Fremtidens skole v/ skolesjef Eli Krokedal
  3. «Skulebruksplan 2020 – 2035 – Framtidas skule» - hva ligger i de ulike alternativene? v/Terje Gregersen (Norconsult)
  4. Hvordan kan du medvirke? v/Sigrid Hestnes (Norconsult)

Det vil bli anledning til å stille spørsmål og gi respons i «chatfelt» under og etter møtet. Etter medvirkningen samles alle innspill i en rapport som leveres til politisk nivå.


Plan for prosess etter informasjonsmøte:

planprosess

­­