Hjelp! Det brenner! Hva skal vi gjøre? Visste du at det brenner mest i landbruket i oktober og i mars? Visste du at flest branner i landbruket skjer på natten? Vi spør: hvorfor er det slik?

Haugalandet har dessverre måtte oppleve nok en brann i landbruket som har medført tap av dyreliv. I løpet av de siste to og et halvt årene har det vært fire slike brannar i distriktet vårt. Dette gjør oss overrepresentert på nasjonalt basis. Har vi noen utfordringer som andre geografiske områder ikke har?

Vi ønsker å komme i dialog med dere som vet hvor skoen trykker i arbeidet med brannsikkerhet og beredskapsplanlegging. Disse innspillene vil være av uvurderlig karakter, og kan hjelpe oss til å bli bedre på informasjonsarbeidet rettet mot landbruket. Det kan også gjøre oss enda bedre til å utføre innsatser når det først oppstår brann.

Møt opp og ta et tak for brannsikkerheten for våre firbente og bevingede venner! Veldig fint om dere kan tenke litt gjennom og diskutere problemstillingen sammen med naboer og kollegaer før møtet, slik at vi er godt forberedt.

Møt når det passer deg best. Møtene avholdes følgende steder og tidspunkt:

Sted     Adresse  Dato Tidspunkt
Vats Vindafjordhallen (Litlesalen)  Tirsdag 29. januar   13:00
Sand Teknisk / Suldal kommune Torsdag 31. januar 13:45
Aksdal Tysvær Rådhus Tirsdag 5. februar 13:00
Ølen Fatland Ølen Tirsdag 5. februar 20:00
Kopervik   Kopervik Brannstasjon Onsdag 6. februar 13:00


Det vil bli enkel gjennomgang av de fire brannene og eksempler på vanlige (og spesielle) funn på vernerunder og tilsyn som berører brannsikkerheten.

Arr: Haugaland brann og redning iksHaugaland brann og redning iksi samarbeid med DLE, Mattilsynet, Arbeidstilsynet, NLR og lokale Bondelag. 


landbruksbrann