Invitasjon til konseptkonkurranse

Tysvær kommune inviterer til konseptkonkurranse for bruk av “Doktorboligen”, Stranda 36, 5560 Nedstrand.

Tysvær kommune er eier av doktorboligen på Nedstrand. Boligen har en lang historie og deler av bygningen benyttes i dag av kommunens helsetjenester. Om få år kan hele boligen bli ledig, og kommunen ønsker gjennom en konseptkonkurranse å legge til rette for ny bruk.

Doktorboligen er fra 1921 og er et flott eksempel på 1920-talls-klassisisme. Bygget er et viktig signalbygg på Stranda, og bidrar vesentlig til områdets særpreg. Bygget står i hensynsone for kulturmiljø, og det er derfor begrenset mulighet for å gjøre endringer på fasade og uteområde.  Innendørs står en friere til å oppgradere, om ønskelig. Bygget ble malt utvendig i 2020, men har betydelig behov for oppgradering innvendig.

Tysvær kommune har gjennom mange år støttet tiltak for å skape aktivitet og arbeidsplasser på Nedstrand. Det er ønskelig at salg eller utleie av doktorboligen kan bidra på samme måte. Det er også et ønske at en ny aktør gjennom kjøp eller leie av boligen kan skape ny aktivitet som kan komme hele Nedstrandssamfunnet til gode. Tysvær kommune ønsker forslag fra aktører som vil kjøpe eller leie doktorboligen, og som kan tilføre aktivitet i boligen hele året.

Forslag til aktivitet og disponering av bygget må være innenfor gjeldende formål i områdereguleringsplanen for Stranda. Kommunen ønsker gjennom endring av planen å utelukke bolig som formål.

Det inviteres med dette til konseptkonkurranse for fremtidig bruk av doktorboligen. I vurderingen av mottatte forslag vil helheten i forslagene være avgjørende.

Det er likevel enkeltkriterier en ønsker å vektlegge særskilt: 
•    varig løsning for fornyelse, nyskaping, utvikling og attraksjon på Nedstrand
•    generere nye arbeidsplasser 
•    gjennomføringsevne 
•    kommunen foretrekker salg av doktorboligen
 
Kommunens nåværende bruk av 1. etasje blir avviklet innen 2-3 år. 

Tysvær kommune imøteser enkle og forpliktende skisser til konsept for fremtidig bruk av doktorboligen.

Kontaktperson:
Bjørn Bruaset tlf 915 80 227
E-post: bjorn.bruaset@tysver.kommune.no

Frist: 12.06.2021