Alle barn i Tysvær som er fødde i 2012 eller før, og som ikkje har byrja i skulen, skal skrivast inn. 

For informasjon om tidspunkt og innhald, syner vi til skulane sine heimesider