På grunn av nettproblemer hos ekstern leverandør måtte vi dessverre avlyse det planlagte informasjonsmøtet som var annonsert torsdag 03.09. kl 18:00-19:00. Vi beklager det inntrufne og vil komme med mer informasjon om hvordan vi løser dette videre. Mest sannsynlig vil det bli laget et webinar-opptak i stedet for en live-event. 
 
Informasjonsmøtet var planlagt som en del av at Tysvær kommune skal gjennomføre medvirkningsprosess angående «Skulebruksplan 2020 – 2035 – Framtidas skule». 

Planen finner du her: Skulebruksplan 2020 – 2035 – Framtidas skule