Informasjonsmøte 22. november kl. 1900

Haugaland demensforening inviterer til informasjonsmøte med forsker og lege, Arvid Rongve. Han tar opp temaet; "Nytt medikament mot Alzheimers sykdom godkjent i USA og gammel hostemedisin under utprøving i Norge mot demens med Lewylegemer"

  • Tidspunkt: mandag 22. november kl. 19:00
  • Sted: Storstua på Haraldsvang sykehjem.

I tillegg til kveldens tema blir det også informasjon om Haugaland demensforening sine kommende aktiviteter. Det blir servert kaffe og frukt.

Nasjonalforeningen for folkehelsen Haugaland Demensforening er en interesseforening for personer med demens, deres pårørende og andre interesserte.

Informasjonsmøter 2022

Det blir informasjonsmøter på følgende datoer i 2022:

  • 7. februar 2022
  • 4. april 2022 
  • 5. september 2022
  • 7. november 2022

Tema for de ulike informasjonsmøtene blir annonsert senere. Møtene holdes på Haraldsvang sykehjem.

Følg Nasjonalforeningen Haugaland demensforening på Facebook

Kontaktinformasjon

E-mail: haugalanddemensforening@gmail.com