Elevane ved grunnskulane møter torsdag 16. august 2018.

Dei ulike trinna møter etter følgande plan:

Skule

Trinn

Oppmøte

Frakkagjerd barneskole 1. trinn
2. - 7. trinn
Vestibylen kl. 09:00
Kl 08:30
Frakkagjerd ungdomsskole 8-10 trinn Gymsalen kl. 08:30
Førland skule 1-7 trinn Kl. 08:30
Førre skole 1. trinn
2. - 7. trinn
Nedre skolegård kl 09:30
Kl. 08:20.
Grinde skule 1. trinn
2-7 trinn
Kl. 09:30
Kl. 08:20
Nedstrand barne- og ungdomsskule 1-10 trinn Kl. 08:30
Straumen skule 1 – 7 trinn Kl. 08:30
Tysværvåg barne-og ungdomsskule 1. trinn
2. - 10. trinn
Kl. 08:30
Kl. 08:30
Tysvær opplæringssenter   Kl. 08:30


Elles vert det vist til nettsida til kvar einskild skule, når det gjeld nærare informasjon.

Velkommen til nytt skuleår!