I slutten av 2020 kom det en ny versjon av passet og et nasjonalt ID-kort. Bakgrunnen for disse nye kortene er at samfunnet har behov for at innbyggerne har en effektiv og sikker måte å dokumentere identiteten sin på. Det er med å forebygge ID-misbruk og alvorlig kriminalitet.

Selv om det er kommet nye pass er det ikke nødvendig for de som har gyldig pass å søke om et nytt. Disse passene er gyldige til utløpsdato, og er gode og sikre reisedokumenter.

 

Nasjonalt ID-kort

Det er frivillig å søke om et nasjonalt ID-kort. Publikum kan bestille time på politiet.no for å søke om nasjonalt ID-kort, på samme måte som for pass. Man vil kunne søke om nasjonalt ID- kort på alle pass- og ID-kontorer i Norge. Det nasjonale ID-kortet er et identitetsbevis som innbyggerne kan bruke når de har behov for å legitimere seg. Det er et like sikkert identitetsbevis som det norske passet, og det er bare politiet som utsteder kortet. Det er foreløpig bare norske statsborgere som kan søke om ID-kort.

 

To varianter

Det er to varianter av det nasjonale ID-kortet. Ett med reiserett og ett uten reiserett. Nasjonalt ID-kort med reiserett kan brukes som legitimasjon, og som et reisedokument når man skal reise til EØS-landene og Sveits. Nasjonalt ID-kort uten reiserett kan kun brukes som legitimasjon. Personer som av ulike grunner ikke får utstedt pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett, eller som ikke ønsker et ID-kort med reiserett, kan søke om ID-kort uten reiserett

Nasjonalt ID kort med reiserett

Nasjonalt ID-kort med reiserett

 

Nasjonalt ID kort uten reiserett

Nasjonalt ID-kort uten reiserett

 

Nytt pass

Nytt pass