For å begrense importsmitte har regjeringen innført en ordning med karantenehotell gjeldende fra 9. november 2020. 

Ordningen med karantenehotell innebærer ingen endringer om hvem som skal være i innreisekarantene. Karantenetiden er fortsatt 10 døgn etter innreise. Alle som skal være i innreisekarantene, skal gjennomføre karantenen på karantenehotell, dette gjelder også for norske statsborgere.

Det er tre viktige unntak:

  • De som er bosatt i eller eier bolig i Norge, og som oppholder seg i boligen eller på annet egnet oppholdssted.
  • De som har kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden.
  • Asylsøkere og overføringsflyktninger som har egne ordninger.

Les mer om temaet på : https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mer-informasjon-om-karantenehotell/id2784377/ med lenke til Spørsmål og svar: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-innreiserestriksjoner/id2703365/.

 

hotel 1725150 1280