Tysvær kommune opplevde i går et uhell der en person brukte hånddesinfeksjon med sprit. Håndspriten antente da den kom i kontakt med et dørhåndtak, og dette resulterte i at personen fikk brannskader.

Håndsprit er meget brannfarlig. Løsningsmiddeldamper kan danne eksplosive blandinger med luft. La derfor hendene lufttørke grundig før du berører gjenstander grunnet risiko for antennelse pga statisk elektrisitet. Unngå kontakt med øynene.

Ta forhåndsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Er man statisk ladet når man bruker spriten på hendene og kommer i kontakt med metallgjenstander, kan det resultere i gnister som gjør at dampen antenner og derav risiko får at hendene kan begynne å brenne. 

Tysvær kommune har utarbeidet en prosedyre for å informere og for å oppfordre til forsiktighet ved bruk av håndsprit.

>> Prosedyre for bruk av hånddesinfeksjon

 

hand washing2