Endringer i barnehageopptak fra 1. januar 2020 

Tysvær kommune har ett barnehageopptak i året som gjelder fra 15 august, men kan tilby plass ut over hovedopptaket dersom det er ledig kapasitet i barnehagene. 

Grunnet endringer i barnehageloven er kapasiteten fra 1. januar 2020 lavere enn den har vært tidligere.

  • Presisering i barnehageloven fra 1.1.2019 ved at barn teller to plasser frem til 01.08 det året de fyller tre år frigir ikke lenger ledig kapasitet til 1 og 2 åringer fra nytt kalenderår.
  • Lovendring som gjelder bemanningsnorm og pedagognorm gjeldende fra 01.08.2019 regulerer antall i barnehagene.

Fra 15 desember 2019 har følgende barnehager ledig kapasitet:

  • Skjoldastraumen barnehage har flere ledige plasser

Tysvær kommune har god barnehagekapasitet ved hovedopptakene. Det er startet et arbeid med å finne de beste løsningene på hvordan kommunen kan ha tilstrekkelig med barnehageplasser midt i barnehageåret også.