Modernisering av Telenors infrastruktur i kommunen

Telenor ser at tiden for å fornye teknologien er overmoden. Som en del av Telenors arbeid med modernisering og videreutvikling av telenettet vil Telenors kobbernett over de neste årene bli erstattet med mer fremtidsrettet teknologi som fiber- og mobilnett.

Hva betyr dette for kommunen og kommunens innbyggere?

  • Enkelte sentraler er besluttet lagt ned. Det vil ikke bli foretatt feilretting på disse sentralene frem til dette skjer. Kunder som har abonnement på bredbånd og/eller fasttelefoni hos Telenor vil motta brev med informasjon i god tid før nedleggelse og/eller varsel om at feilretting ikke vil bli foretatt fra angitt tidspunkt.
  • Kunder med fasttelefon får tilbud om en mobil hjemmetelefon/bredbåndstelefon, som er en langt mer driftssikker og fremtidsrettet fasttelefon. Det er derfor ikke slik at fasttelefonen forsvinner – snarere vil den bestå i en mer moderne utgave.
  • Kunder med bredbånd vil også få tilbud om et erstatningsprodukt, avhengig av hvilke tjenester som er tilgjengelige på kundens adresse. Det kan være et fåtall tilfeller der vi ikke har erstatningstilbud for bredbånd.
  • For enkelte sentraler i kommunen er det besluttet at vi ikke vil rette feil dersom dette oppstår, men tidspunkt for endelig nedkobling av sentralen er foreløpig ikke besluttet. Telenor gjør også oppmerksom på at dersom det skjer driftsmessige hendelser i kobbernettet utover de sentraler som er med i dette varselet som medfører feil på tjenestene, så er det ikke gitt at dette vil bli rettet. Erstatningsprodukter for berørte kunder vil være som på sentraler som blir lagt ned.

Hva gjør kommunen?

Enkelte innbyggere i kommunen kan ha en trygghetsalarm som er basert på fasttelefon eller ADSL. Kommunen jobber med utskifting av alarmer fra analog til digital. Dette betyr at de berørte trygghetsalarmene vil fungere uten opphold når det analoge nettet legges ned.

Kommunestyre vedtok i budsjettet for 2019 at Tysvær kommune skal bygge ut bredbåndsnettet i samarbeid med innbyggere, nettselskap og næringsverksvirksomheter. I saken om gjennomføring av bredbåndsdekning som skal behandles i kommuneplanutvalget 26. mars, er det skissert hvordan kommunen vil jobbe med å bygge ut bredbåndsnettet.

Ytterligere informasjon fra Telenor finner du her.


Tysvær logo black