Det nærmer seg årets influensavaksinasjon, og vi forventer at vaksinene blir levert i løpet av uke 43

Det planlegges i disse dager for hvordan vaksineringen skal foregå fra uke 44 og utover. Du vil få vaksine både hos fastlege og på kommunale vaksinasjonsdager. Vi vil informere nærmere når konkrete datoer er satt.

50 kroner i egenandel for risikogruppene

De som er i risikogruppene for alvorlig influensa betaler en egenandel på 50 kroner for å bli vaksinert hos fastlege eller på kommunale vaksinasjonsdager. For dem som har frikort vil vaksineringen være gratis.

Vaksinering av andre grupper må vente

Andre som ønsker å vaksinere seg må vente til etter 1. desember 2020. Helsedirektoratet har gitt en faglig anbefaling om at leger og farmasøyter bare skal ordinere og rekvirere influensavaksine til personer i målgruppene for vaksinasjon fram til 1. desember.

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle i risiko-/målgruppene tar vaksinen

For noen kan influensa være farlig. Mest utsatte er de som har nådd en viss alder, har en kronisk grunnsykdom eller en tilstand som gjør at kroppen ikke tåler influensasykdom så godt.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Vaksine på apotek

Fra og med i høst kan farmasøyter i apotek rekvirere og sette influensavaksine uten at pasienten må innom lege. På grunn av en mulig mangelsituasjon på vaksine og for å ivareta vaksinasjon av risikogruppene i størst mulig grad, er det altså lagt begrensinger på hvem som kan få influensavaksine i apotek. Fram til 1. desember vil influensavaksiner også her være forbeholdt risikogrupper og helsepersonell med pasientkontakt.

Vaksinasjon i apotek omfattes ikke av vaksinasjonsprogrammet og må betales av pasienten selv.

Vil du vite mer om influensavaksinen?

Les «Kjekt å vite»-spalten i Tysvær Bygdeblad om hvorfor det er spesielt viktig å ta influensavaksinen i år

 

vaccination3