I september 2020 gjennomfører Rogaland fylkeskommune, i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI), for første gang en folkehelseundersøkelse for å kartlegge befolkningens trivsel, livskvalitet og egenvurderte helse.

Alle som er 18 år eller eldre og bor i Rogaland inviteres til å delta. En del tilfeldig utvalgte vil bli kontaktet direkte via SMS og e-post, andre kan følge lenken fra www.rogfk.no/fhus.

- I Tysvær sender vi ut rundt 2000 invitasjoner til å delta i denne undersøkelsen, opplyser folkehelsekoordinator Ann-Kristin Berge Dahle. Disse og alle andre over 18 år oppfordres til å delta for å få et best mulig bilde av hvordan innbyggerne har det.

Unge voksne blir særlig oppfordret til å delta.

- Det er viktig å få fram de unge voksne sine stemmer i undersøkelsen, som blir en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for samfunnsplanlegging i årene som kommer, sier Dahle. I folkehelseundersøkelser i andre fylker har nemlig dette vist seg å være den gruppen som har vært vanskeligst å mobilisere for deltagelse. 

Undersøkelsen blir tilgjengelig fra 14. september og vil være åpen i 3 uker.

 

Folkehelse