Tysvær kommune arrangerer temadag i Storsalen på Tysværtunet Kulturhus mandag 3. juni kl.10:00-14:00

Vel møtt til en inspirerende dag med fokus på helse og livsmestring! Hvordan legge til rette for at vi alle skal få være aktive i egne liv og at fokuset er på våre ressurser?

Temadagen er for alle interesserte – innbyggere, pårørende, ansatte og folkevalgte.

1000   Kulturelt innslag
  Ordfører Sigmund Lier åpner dagen
  Hverdagsrehabilitering i Tysvær v/Signe Endresen og Tove Rullestad
  Dialog fra scenen; erfaringer som innbygger og pårørende
1130 Kake og kaffe

1200 "Hvem er du? Hvem blir du?" Selvledelse, hverdagsmestringog velvære
Professor Eva Langeland (Høgskulen på Vestlandet) er en av Norges fremste eksperter på temaet helse og livskvalitet – dette blir spennende!

1400-1530 Medvirkningstorg i foajeen ifm. plan for morgendagens helse– og omsorgstjenester 2020-2040

Gratis arrangement

Hva er viktig for deg?-dagen markeres over hele landet og internasjonalt, og målet med dagen er å synliggjøre en viktig retningsendring i helsevesenet fra ”hva er i veien med deg?” til ”hva er viktig for deg?”