Den internasjonale «Hva er viktig for deg?-dagen»
- Markering i Tysvær kommune

Da nærmer “Hva er viktig for deg?-dagen 2018” seg. Onsdag 6. juni markeres den både i Tysvær, i hele landet og internasjonalt.

«Hva er viktig for deg?»-dagen er en tydeliggjøring av en viktig retningsendring i helsevesenet basert på en helsefremmende tilnærming og en styrket pasientrolle. Fokuset flyttes fra «hva er i veien med deg?» til «hva er viktig for deg?» i livet ditt akkurat nå.

På «Hva er viktig for deg?»-dagen oppfordres helsepersonell til å stille dette sentrale spørsmålet til sine brukere, lytte, reflektere over svaret og følge opp hva som er viktig gjennom planer og tiltak. Erfaring viser at aktiv deltakelse i utforming av egne mål øker motivasjon og styrker egenmestring.

I Tysvær gjennomføres det blant annet en drop-in dag på biblioteket med ulike innlegg på temaet. Se vedlagt flyer. Det vil også bli medvirkningsstand på Tysværtunet der du kan få si din mening om det du er opptatt av. 

Vel møtt til alle interesserte!

pdf 16 farge Flyer - Hva er vikig for deg?-dagen