Høyt forbruk og tørt vær - bruk vann med måte!

Kommunen registrerer høyt forbruk av vann i det fine sommerværet. Dette gir også ekstra stor belastning på vannforsyningen. Abonnentene bes derfor om å bruke vann med omtanke.

Kommunen opplever oftere enn før at det blir mangel på vann om sommeren. Den viktigste årsaken er at det generelle forbruket har gått opp. Vi ser at det brukes mer vann til for eksempel badestamper/basseng, vannspredere og barneleker. Driftsavdelingen vil derfor oppfordre alle abonnenter til å være måteholdne med vannforbruket og unngå unødvendig spyling av f.eks. gårdsplasser og lignende.

Sjekk gjerne også at man ikke har unødvendig rennende vann på eiendommen.hosing