Grønt tiltaksnivå i barnehager og skoler

Som annonsert før helgen, ble det mandag 17. januar vurdert videre tiltaksnivå i barnehager og skoler i Tysvær på bakgrunn av smittesituasjon og vurderingskriterier fra sentrale myndigheter.

Beredskapsledelsen har vurdert det smittevernfaglig forsvarlig å iverksette grønt tiltaksnivå i barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og kulturskole fra og med onsdag 19.januar. Dette er også i tråd med tiltaksnivå i våre nabokommuner.

Det vil bli tatt løpende vurderinger på enkelte barnehager og skoler ut i fra smitte og driftssituasjon. Det vil derfor kunne være variasjon mellom ulike tiltaksnivå lokalt i Tysvær til enhver tid. 

Foreldre/foresatte blir orientert om praktiske forhold knyttet til dette fra sin barnehage/skole.

Om smittesituasjonen lokalt

Det ble påvist til sammen 50 covid-19 tilfeller i uke 2. Det er fortsatt overvekt av voksne som smittes, og mange er vaksinerte. Det er heldigvis få tilfeller med alvorlig sykdom blant de smittede. Det er også enkelte skoler og barnehager som har en del smitte nå, og testregime er innført her for nærkontakter.

Det er stor testaktivitet ved koronasentralen, og vi oppfordrer som alltid om lav terskel for å teste seg ved symptomer på koronavirus. Ved positivt svar på selvtest, skal du gi beskjed til koronasentralen per telefon i åpningstiden og bestille en ordinær koronatest digitalt.

Ettersom tiltakene fra nasjonalt hold nå er lettet opp, forventer vi et høyt smittetrykk både i januar og februar. Omikronvarianten gir ikke høy risiko for alvorlig sykdom, og samtidig har vi en økende beskyttelse i befolkningen gjennom vaksinasjon. Dette gjør at vi tåler mer smitte enn tidligere som samfunn. For strenge tiltak kan i en slik situasjon bli mer inngripende enn smitten i seg selv. Men det er fremdeles viktig at man ikke overstiger grensen på hva helsevesenet og samfunnet generelt tåler, så dette vil man følge med på både lokalt og nasjonalt.

Om smitte i barnehager og skoler

Et viktig prinsipp i arbeidet med håndtering av pandemien er at barn og unge får være mest mulig i barnehagen og på skolen.

FHI har oppsummert det man nå vet om smitte og smitterisiko i barnehager og skoler. Barn og unge blir i liten grad syke av korona, og ansatte som har to eller flere doser med vaksinen, er svært godt beskyttet mot alvorlig sykdom, også med omikron. Hovedfunnene er at barnehager og skoler er trygge steder å være for både barn og voksne, også når smittetallene er høye. Det er forventet at mange vil bli smittet i vinterbølgen vi nå er inne i, og det finnes derfor mange råd og regler om hvordan man både skal forebygge og håndtere smitte i barnehager og skoler.

Oppsummert kunnskap:

  • Barn blir sjelden alvorlig syke av covid 19. I løpet av hele pandemien er 200 barn innlagt på sykehus med covid 19. I én normalsesong blir cirka 500 barn innlagt for influensa.
  • Omikron gir redusert risiko for sykehusinnleggelse
  • Vaksinerte i yrkesaktiv alder blir sjelden alvorlig syke. Risiko for sykehusinnleggelse er svært lav for vaksinerte under 65 år
  • Det er ikke vesentlig høyere smitterisiko for ansatte i barnehager og skoler enn for resten av befolkningen. Når det gjelder smitte fra barn til lærer/ansatt, er det cirka 0,3 prosent av nærkontakter som smittes. Dette har vært konstant gjennom pandemien.
  • Vaksineringsgraden er høy, 2 av 3 over 45 år i befolkningen har fått sin tredje oppfriskningsdose, som vil bidra til økt beskyttelse
  • 40 prosent av ansatte i barnehager og skoler har nå fått oppfriskningsdosen. I løpet av denne uken vil 65 prosent av fullvaksinerte ha fått oppfriskningsdose eller tilbud om den.
  • Nesten 9 av 10 av elever i videregående har fått vaksinedose nummer 2.