Grønt tiltaksnivå i barnehager og skoler i Tysvær kommune fra neste uke

Smittetrykket i regionen reduseres gradvis og har holdt seg lavt over noen uker. Vi har nå færre nærkontakter i kommunen og det er ingen pågående utbrudd eller smittesituasjoner. Kommunen har god testkapasitet, og det vurderes forsvarlig å gå over til grønt tiltaksnivå i barnehagene og skolene fra neste uke av.

Med bakgrunn i denne vurderingen endres tiltaksnivået i barnehager og skoler fra gult til grønt fra mandag 14 juni.