Gratis seminar - effektiv massehåndtering på Haugalandet

Seminaret er rettet mot bønder/grunneiere, entreprenører og offentlig administrasjon, og vil ta for seg utfordringer, lovverk og mulige løsninger relatert til håndtering av overskuddsmasser på Haugalandet.

En del av foredragene vil ha fokus på bruk av overskuddsjord til landbruksformål. Målet med seminaret er at vi får en mer effektiv og bærekraftig håndtering av overskuddsmasser.

Dato: 14. mars 2023 kl. 08:30 - 15:30
Sted: Quality Hotel Maritim, Haugesund

Påmeldingsfrist 21. februar 

Program og lenke til påmelding