Godkjente valglister 2023

Valgstyret i Tysvær kommune behandlet i møte 9. mai de innkomne listeforslagene til kommunestyrevalget 2023.

Dette er partiene som stiller lister ved årets kommunevalg.

Klage på valgstyrets vedtak

Etter valgloven § 6-8 er det adgang til å klage på valgstyrets vedtak om godkjenning av listeforslag. Klagen må sendes valgstyret i Tysvær kommune innen syv dager etter offentliggjøring av de godkjente listene.

Klagen sendes til:
E-post: ljfronsdal@tysver.kommune.no
eller per post til:
 Valgstyret i Tysvær, Pb. 94, 5575 Aksdal