Kommunestyret vedtok 12. desember nye kommunale avgifter, gebyrer, priser og betalingssatser for 2018.

pdf Gebyr avgifter 2018 (190 KB)