Rogaland Skognæringsforum arrangerar fagdag om gardsvarmeanlegg 17.november i Vindafjordhallen.

Driver du gard? Vil du vite meir om gardsvarmeanlegg og flisfyringsanlegg?

Det blir arrangert fagdag om temaet fredgag 17 november, kl 10-16 i Vindafjordhallen.

Meir info og program finn du her