Sentrale myndigheter og kommunene har nå større fokus på å forhindre spredning av fremmede arter som kan gjøre skade på naturen.

Eksempler på uønskede fremmede planter som er registrert i Tysvær kommune er parkslirekne, hagelupin, gyvel, rynkerose og bulkemispel. Disse er invaderende og fortrenger andre planter som naturlig hører hjemme i våre områder. I tillegg er flere av de svært vanskelige å bekjempe når de først har etablert seg.

Ifølge naturmangfoldloven har alle en aktsomhetsplikt, et ansvar for ikke å spre fremmede arter i norsk natur.

Hvis man hiver hageavfall utenfor hagegjerdet er det stor sannsynlighet for at noe av avfallet kan etablere seg. Dessverre er det mange arter som er spredt på den måten. Slike villfyllinger er også et yndet skjulested for brunskognsegler, som også er en fremmed skadelig art. I tillegg ser det ikke vakkert ut med søppel enten det er i naturen eller på annen manns eiendom.

Hageavfall i friområder/på offentlige arealer kan regnes som forsøpling, jf. forurensingsloven § 28 og naturmangfoldloven § 28. Hageavfall bør komposteres på egen eiendom eller leveres på godkjent mottak.

hagelupin