Tysvær Kommune gjør trafikantene oppmerksomme på følgende trafikkteknisk regulering:

Kv 1065 Frakkagjerdvegen fra Høievegen til Europavegen vil bli forkjørsregulert.

Skiltene er på plass og vil bli avdekket og gjeldende når oppmerking i kryssene også er på plass. Dette arbeidet er væravhengig, men vil skje snarest.

Vi ber trafikantene være ekstra oppmerksomme på de nye vikepliktsforholdene.