Forventet befolkningsvekst i Tysvær

Ifølge Statistisk sentralbyrå kan Tysvær forvente en befolkningsvekst på 11,6 % fram mot år 2050.

Statistisk sentralbyrå sin ferske befolkningsframskriving viser at befolkningen i Norge vil vokse fra dagens 5,4 millioner mennesker til 6 millioner i 2050, og 6,2 millioner i 2100.

Mens mange kommuner vil få færre innbyggere framover, viser tallene for Tysvær det motsatte. Fram mot år 2050 kan Tysvær øke fra dagens 11 283 innbyggere til 12 589, som er en befolkningsvekst på 11, 6 prosent.

Ordfører Sigmund Lier er svært godt fornøyd med prognosene for Tysvær, og mener framtidige arbeidsplasser er en av årsakene til at Tysvær blir en attraktiv bostedskommune i årene framover.

Her kan du lese mer om SSB sin befolkningsframskriving