I møte 26.11.19 behandlet formannskapet sak om budsjett 2020 økonomiplan 2021 - 2023.

Det ble lagt frem tre forslag til budsjett. Alle tre forslagene bygger videre på rådmannen sitt forslag til budsjett som ble lagt frem 28.10.19.

Alle forslag som foreligger skal etter kommuneloven § 14-3 offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret skal behandle budsjettet.

Budsjett og økonomiplan skal endelig vedtas i kommunestyremøte tirsdag 10.12.19.

 

Rådmannen sin sak til politisk behandling, samt de tre forslagene som ble lagt frem i formannskapet kan du lese her: 

 Rådmannen sitt saksframlegg - budsjettsak

Fellesforslag budsjett 2020 okonomiplan 2021 - 2023 - Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Sosialistisk Venstreparti

Høyre sitt budsjettforslag 2020 økonomiplan 2021 - 2023

Fremskrittspartiet sitt budsjettforslag 2020 økonomiplan 2021 - 2023