Teknisk utval og kommuneplanutvalet har godkjent at forslag til områdereguleringsplan for Aksdal blir lagt på høring.

Det blir i denne sammenheng arrangert folkemøte der vi viser planforslag og ideskisser, og en visuell vandring i "nye Aksdal sentrum".

Møtet finner sted i kommunestyresalen, rådhuset i Aksdal onsdag 2. mai kl. 18-20.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fortetting og utvikling av Aksdal som kommunesenter og regiondelssenter. Planforslaget er utarbeidet med bakgrunn i planprogram godkjent av kommunestyret høsten 2016.

Vi ønsker vel møtt til folkemøte!

Sigmund Lier
Ordførar