Folkehelseprisen i Rogaland 2023

Nasjonalforeningen for folkehelsen kan årlig dele ut en folkehelsepris i hvert fylke. I år vil prisen deles ut for fjerde gang i Rogaland. Kjenner du en aktuell kandidat?

Folkehelseprisen i Rogaland bør gis til noe eller noen som

  • Bidrar til sosial støtte, nettverk og aktivitet som skaper trivsel og livskvalitet
  • Bidrar til gode nærmiljøer
  • Bidrar til inkludering og bekjempelse av utenforskap
  • Skaper generasjonsmøter og aktiviteter på tvers av generasjoner
  • Har hatt stor betydning for folkehelsen og sosiale forhold i nærmiljøet
     

Prisen kan ikke tildeles egne og nåværende tillitsvalgte i Nasjonalforeningen.

Tips om aktuelle kandidater sendes til:
Nasjonalforeningen, Fylkeskontoret for Rogaland Torgveien 15 A, 4016 Stavanger eller e-post: rogaland@nasjonalforeningen.no

Frist for forslag er 15. mars 2023