Stillehavsøsters er en skadelig fremmed art, som ikke hører naturlig til langs vår kyst. Nylig har kommunen fått melding om at det er registrert stillehavsøsters innerst i Førresfjorden. Tidligere er det også registrert stillehavsøsters ved Årvik og i Førlandsfjorden ved Haukås.

Stillehavsøsteren kan etablere seg i store kolonier og totalt ta over og fortrenge andre naturlig tilhørende arter. Den er derfor kategorisert med «Svært høy risiko» på fremmedartlista. Med sylskarpe skjell og i tette bestander kan den gjøre viker og badestrender uframkommelige for folk.

Fylkesmannen i Rogaland ber om hjelp til kartlegging, både av hvor det er stillehavsøsters og hvor det ikke er. Dette kan en nå registrere via kartportalen Temakart Rogaland som et ledd i det som kalles "folkeforskning". Les mer om stillehavsøsters, kartleggingsarbeidet og mulighet for å vinne premie på Fylkesmannen i Rogaland sine nettsider.

 

 Bilde stillehavsøsters og flatøsters

Bildet viser en stillehavsøsters til venstre og norsk flatøsters til høyre. Flatøstersen hører naturlig til Norge, og er «Nær truet» på norsk rødliste, blant annet på grunn konkurranse fra stillehavsøsteren.