Fokusuken 2018 – Seksuelle overgrep og vold

Et av tiltakene i Tysvær kommune sin «Handlingsplan mot vold i nære relasjoner» er å arrangere en fokusuke med kompetanseheving om seksuelle overgrep og vold. Fokusuken i 2018 vil være i uke 47 (19.11 – 23.11).

I løpet av uken vil alle avdelinger i kommunen gå gjennom rutiner og lovverk knyttet til bekymring for seksuelle overgrep og vold. I tillegg vil det arrangeres to fagdager og et kveldsarrangement med foredrag fra både fagpersoner og personer som har vært voldsutsatte.

Programmet for fokusuken finner du her

Arrangementene er åpne for alle og er gratis. Påmelding via: https://ticketco.events/no