Flere får tilbud om oppfriskningsdose med koronavaksine

Regjeringen har besluttet at kommunene nå kan gi oppfriskningsdose mot covid-19 til risikogrupper mellom 18 og 64 år. 

Tilbudet gjelder også personer i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.

Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

Oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Anbefalingen gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under. Legg merke til at denne lista med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne over.

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege


Oppfriskningsdose til gravide i 2 og 3 trimester.

Hvilke underliggende sykdommer/helsetilstander som gir økt risiko for alvorlig sykdomsforløp finner du på FHI sine nettsider. NB! det er noe forskjell på voksne mellom 18-64 år og barn mellom 12-17 år.

Lurer du på om noe angående hvilke underliggende sykdommer/helsetilstander som tilbys oppfriskningsdose, kan du ringe vaksinetelefonen (52 75 74 01).

Oppfriskningsdose gis med et intervall på 4 måneder. Det bør altså ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

Det anbefales også at det går 3-4 måneder etter gjennomgått infeksjon før man tar oppfriskningsdose og minimum 3 uker etter at man har blitt frisk. Antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil også bli bedre dersom tidsintervallet er lenger.