Pumpene til vannforsyningen i Hinderåvåg/Nedstrand er ute av drift. Dette gjør at vi ikke greier å levere vann til abonnentene. Elektriker er på vei og feilen vil bli utbedret så snart som mulig.