Fastlege Memunat Ajoke Ajentunmobi flytter sin fastlegepraksis fra Hegren legesenter til Frakkagjerd legesenter, fra og med 1. mars 2020.

Alle hennes pasienter vil automatisk følge henne til Frakkagjerd legesenter.

Adressen til Frakkagjerd legesenter:
Frakkagjerdvegen 90
5563 Førresfjorden
(2. etasje i Spar-butikken bygget)

Du finner også mer informasjon om åpningstider på www.frakkagjerdlegesenter.no.

Fram til 1. mars 2020 kan timebestilling skje via Hegren legesenter på tlf. 52 75 50 00.

 

Er du usikker på hvem din fastlege er, kan du logge inn på www.helsenorge.no for å sjekke dette.