Tysvær kommune har sendt ut faktura for kommunale avgifter for årets første termin, 01.01 – 30.06.2020. Fakturaen gjelder gebyr for vann, avløp, feiing og branntilsyn.

Forfallsdatoen er 25.03.2020.

Spørsmål vedrørende fakturaen, kan rettes til resultatområde teknisk, telefon 52 75 70 73.
Spørsmål som gjelder betalingsutsettelse/oppdeling av faktura, kan rettes til økonomiavdelingen, telefon 52 75 71 22.

Fra 01.07.2020 vil det bli mulig å velge månedlig faktura for kommunale avgifter. Nærmere informasjon om denne omleggingen vil bli gitt på kommunen sine nettsider.