Norge står ikke på utsiden av begivenhetene i den globaliserte verden og radikalisering og ekstremisme blir stadig mer aktuelle problemstillinger også her på Haugalandet. I samarbeid med kommunene Haugesund, Karmøy og Tysvær, samt Haugesund Røde Kors inviterer Høgskulen på Vestlandet (HVL) til fagdag «Fra ungdomsrommet til ekstremisme – hvordan gjenkjenne og forebygge?» på HVL Campus i Haugesund torsdag 13. september kl. 09.00 – 15.00.

Målet med fagdagen: Hvordan kan vi forebygge at unge mennesker blir radikalisert? Når er det vi bør gjøre noe? Hvordan kan vi gjøre dette i praksis?

Målgruppe: Alle som jobber med barn, ungdom og unge voksne i hele regionen.

Påmelding : https://v.hvl.no/pameldingssystem/index.php?id=199


Program

Ekstremisme og radikalisering -  Hvilke utfordringer står vi overfor i tiden som kommer og hvordan forebygger vi på en best mulig måte?

Stian Lid, forskergruppen «Profesjonskompetanse om ekstremisme og radikalisering»
Geir Inge Davidsen, Politioverbetjent i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).
Frans Gisle Hansen, SLT koordinator i Tysvær kommune

Kulturelle og religiøse bevegelser og sosial kontroll

«Hvordan våge å være seg selv?» v/ Iram Haq, skuespiller, forfatter og filmskaper.
«Guds brente barn» - v/ Gunnhild Hugdal, stipendiat ved Det teologiske menighetsfakultetet i Oslo.
«Identitet, radikalisering og sekterisme blant muslimer i Norge» v/ Uzair Ahmed, Universitet i Oslo

Kompetanse og praksis – forebyggende arbeid i hverdagen

Benjaminprisvinner 2017 Høyland skole v/ Vigdis Vatne, rektor.
Forebygging av radikalisering gjennom å bygge demokratisk kultur v/ Peder Nustad, HL-senteret.
FN-sambandet - v/ Øyvind Gjerde


Utenforskap og ekstremisme; sårbarhetsfaktorer i en migrasjon

v/ Elisabeth Harnes,  spesialkonsulent og faglig ansvarlig for mentorutdanningen ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS VEST).

Endelig program vil bli ettersendt.

Fagdagen er gratis.