SI DIN MENING!

Vi evaluerer vårt arbeid med COVID-19, og ønsker din tilbakemelding for å kunne forbedre oss i dette viktige arbeidet.

Hvordan mener du kommunen har håndtert koronapandemien så langt? Har du fått den informasjonen du har hatt behov for?

Undersøkelsen er anonym og vil være åpen til 20. oktober.

Link til spørreskjemaet.

 

Koronasentralen Tysvær kommune