Den 16. – 22. september går Europeisk mobilitetsuke av stabelen. Mobilitetsuka er en internasjonal kampanje med sikte på å forbedre folkehelsen og livskvaliteten gjennom å fremme ren og bærekraftig transport i byer og tettsteder. Målet er å motivere til miljøvennlige reiser og vise hvordan nærmiljøet vårt kan bli når vi lager mer plass til mennesker og aktiviteter, og mindre plass til biler.

Hovedbudskapet er i årets kampanje «aktiv transport». Kroppene våre er skapt for bevegelse, men mange av oss sliter med å sette av tid til å være aktive. De fleste av rutinene våre består av å sitte stille: i trafikken, ved bordet eller foran en skjerm. Men hva om vi kunne integrere trening som en naturlig del av hverdagen samtidig som vi sparer penger?

Europeisk mobilitetsuke 2019 fokuserer på aktiv transport, sikkerhet for dem som går og sykler, og fordelene det kan ha for vår helse, vårt miljø, og for bankkontoen vår! Aktive transportformer, som å gå og sykle, er miljøvennlig og bidrar til å holde oss sunne og friske, med sterke hjerter og sinn som gjør oss forberedte til å takle hva enn vi møter på.

Reisevaneundersøkelsen på Haugalandet viser at andel turer med sykkel utgjør bare 1,7 prosent av alle turer i Tysvær. Turer til fots og med kollektiv er henholdsvis 10,2 og 4,7 prosent. Over 80 prosent av turene er med bil, og rundt 20 prosent av alle turer er under 1 km. Kanskje ikke alle bilturer kan erstattes med aktiv transport i dag, men hva med å bli med og prøve å la bilen stå på en tur eller to? Små grep hjelper også, både på helse og miljø.

Europeisk mobilitetsuke 2019