Ecofisk AS søker om konsesjon for etablering av landbasert oppdrettsanlegg for laks på Espevik. Det søkes om tillatelse for en årsproduksjon på inntil 20 millioner settefisk av laks à 100 gram og 40 000 tonn laks fordelt på 20 000 tonn postsmolt og 20 000 tonn matfisk. Det søkes også om mulighet for å kunne variere produksjonen mellom 20 millioner postsmolt på 500 gram – 1 kg og 8 millioner matfisk på 5 kg.

Anlegget skal etableres innenfor område som er regulert til spesialområde steinbrudd, og vist som næringsareal i kommuneplanen. Det er varslet oppstart av arbeid med ny reguleringsplan for området, for regulering til landbasert oppdrettsanlegg.

Tiltaket faller inn under vedlegg II i forskrift om konsekvensutredninger, og skal derfor vurderes etter § 8 i samme forskrift. Rogaland fylkeskommune er kommet til at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning etter akvakulturloven. Dersom berørte parter mener at tiltaket kan få vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn som ikke er tilstrekkelig belyst i søknaden ber en om å få tilbakemelding om det.

Du kan komme med merknader via vårt elektroniske skjema her >> 

Eventuelle merknader kan også sendes til Tysvær kommune, Postboks 94, 5575 Aksdal eller e-post til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 14.11.2019. Merkes saksnr 2019/2226.

Dokumenter i saken:

Oversendelsesbrev i fra Rogaland fylkeskommune

Søknadsskjema for landbasert oppdrettsanlegg

Oversendelsesbrev i fra Ecofisk

Rapport - Dokumentasjonsvedlegg 

Oversiktskart

Sjøkart

Rapport - Strømmålinger

 

Ecofisk