Det er mange som kan hjelpe deg, og som ønsker å lytte til det du har på hjertet

Vi vet at barn og unge har mange bekymringer og kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt i krisen vi står i med koronautbruddet. Både barn, unge og foreldre kan få hjelp ved å kontakte noen av disse hjelperne:

Alarmtelefonen for barn og unge

Barn, unge og voksne kan ringe eller ta kontakt med Alarmtelefonen hele døgnet og få snakke med profesjonelle voksne som kan hjelpe.
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
Se nettside: https://www.116111.no/

Foreldresupport

Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for foreldre og andre omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Ring 116 123 (tast 2)
https://mentalhelse.no/fa-hjelp/foreldresupport 

Psykisk helseteam Barn og unge i Tysvær kommune

Har du spørsmål og behov samtale? Ta kontakt på telefon, mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 09.00– 14.00

Barneverntjenesten i Tysvær kommune

Barnevernet i Tysvær er alltid åpent både på dagtid, ettermiddag og kveld
Telefon: 52 75 70 30 (dagtid)
Barnevernvakt: 901 70 591 (etter kl. 15.30)

Vold og overgrepslinjen (VO-linjen)

En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner:
Telefonnummer: 116 006
Se nettside:
https://www.volinjen.no/