Endring av betalingssatser for barnehageplass fra 01.01.2019

Regjeringen har i forbindelse med statsbudsjettet fremmet forslag om endring av makspris for barnehage til kr. 2 990,-.

I følgje kommunale vedtekter for barnehagene i Tysvær kommune skal endring av betalingssatser vedtas i kommunestyret.

Kommunestyret vedtok 11.12.2018 følgende betalingssatser frå 01.01.2019.

Betalingssatser Pris per måned
2 dager / 40% Kr. 1 295
3 dager / 60% Kr. 1 894
4 dager / 80% Kr. 2 492
5 dager / 100% Kr. 2 990


Fra 1. august blir maksprisen for foreldrebetaling kr. 3 040,-

Kommunestyret gjorde vedtak om følgende betalingssatser frå 1. august 2019

Betalingssatser Pris per måned
2 dager / 40% Kr. 1 316
3 dager / 60% Kr. 1 924
4 dager / 80% Kr. 2 532
5 dager / 100% Kr. 3 040kommunevaapen med tekst