Endring av områdereguleringsplan for Aksdal lagt ut til offentlig ettersyn

Kommuneplanutvalget vedtok i møte den 10.11.2020 å legge endringer på områdereguleringsplan for Aksdal ut på høring og offentlig ettersyn i 45 dager, i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.

Formålet med endringene er å legge til rette for en videre utvikling av Aksdal. Endringene er i hovedsak endring av rekkefølgebestemmelsene for å kunne lage en felles reguleringsplan for hele S1 og S1a. I tillegg er det gjort mindre endringer på plankartet for å kunne gjennomføre prosjektet med bygging av Rådhusvegen øst.

Aktuelle høringsdokumenter finner du i vedleggene nedenfor.

Frist for innsending av merknader er satt til 05.01.2021

Merknader kan sendes til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. og merkes med 20/1832.

Vedlegg:

Følgebrev

Plankart

Reguleringsbestemmelser

 

bilde eoa