Emosjonsrettet ferdighetstrening høsten 2023

Er det vanskelig å hjelpe barnet som er sint, frustrert eller tilbaketrukket? Har du barn som har psykiske, emosjonelle eller atferdsmessige utfordringer? Vil du lære mer om følelser og bli en mer følelsesbevisst forelder?

Dette kurset er opplevelsesbasert, med en blanding av teori, gruppesamtaler, øvelser og egenarbeid.

Kurset går over to dager, 20. og 27.november 2023, kl. 19:00-21:00.

Les mer om kurset og påmelding her: Emosjonsfokusert ferdighetstrening