Tysvær kommune ønsker å kommunisere på nett med innbyggere og virksomheter/organisasjoner i kommunen. Dette gir en enklere hverdag med bedre tjenester og raskere svar.

Digital postkasse

Det er to digitale postkasser å velge mellom:

  • Digipost
  • eBoks

Begge postkassene er gratis så lenge du ikke lagrer store mengder data. Dersom du ikke har opprettet digital postkasse vil dine elektroniske brev bli levert via Altinn (der du mottar selvangivelsen din). Når Tysvær kommune sender post til deg, vil du få varsel på SMS eller e-post om hvor du skal logge deg inn for å lese brevet.

Hva om du ikke vil ha elektronisk post?

De som ikke har digital postkasse, vil få brevet levert i postkassen som før. Hvis du får varsel om at du har mottatt digital post på Altinn, har du to dager på deg til å logge inn på Altinn og åpne brevet. Blir ikke brevet lest innen to dager vil du få tilsendt brevet som papirbrev per post.

Reservasjon mot elektronisk post

Hvis du fortsatt vil ha brev på papir, kan du reservere deg mot kommunikasjon på nett. Det gjør du ved å ta kontakt med et nasjonalt kontakt- og reservasjonsregister, eller ringe 800 30 300. Mer informasjon om reservasjon finn du på www.norge.no/nb/reservasjon/

Adresseoppslag – Folkeregisteret

Uavhengig om posten blir sendt digitalt eller på papir, benytter vi mottaker sin adresse registrert i Folkeregisteret. Du kan se og eventuelt oppdatere dine folkeregistrerte opplysninger på www.skatteetaten.no/no/person/folkeregister/ 

Hvorfor trenger jeg digital post når jeg har e-post?

Det offentlige kan ikke sende gradert informasjon som til f.eks. helseopplysninger, på e-post. Manglende kryptering i e-postløysingene gjør dette til en usikker kanal. Digital post er kryptert og er derfor en sikker kanal som nå skal innføres i alle kommunene i landet. 

Fakta om digital post til innbyggere

Forvaltningsloven ble i februar 2014 endret slik at digital kommunikasjon er hovedregelen når offentlige virksomheter (stat, kommune og fylkeskommune) henvender seg til innbyggere og virksomheter. Hvis innbyggere ikke ønsker digital kommunikasjon, må innbyggeren selv reservere seg.

Fakta om digital post til virksomheter og organisasjoner

I Altinn er det normalt bare daglig leder og styreformann som har tilgang. Det kan være fornuftig å delegere rolle og rettigheter til å åpne post på vegne av virksomheten til administrativt personale. Det er også mulig å sette opp en varslingstjeneste i Altinn slik at det er administrativt personale som får melding når det kommer ny post til virksomheten/organisasjonen i Altinn.

 Digital postkasse