Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet. Gjennom regjeringen sin krisepakke 3 for 2020 har Tysvær kommune fått tilført næringsfondet ekstra midler som berørte bedrifter i kommunen kan søke på.

Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Tysvær kommune har delt søknadsfristen inn i tre, med første søknadsfrist 15. august.

 

Trykk her for mer informasjon og søknadsskjema.

 

Fond for bedrifter i Tysvær kommune