Det skal i dag være formannskaps- og kommunestyremøte. Bakgrunnen for ekstramøte er sak "Anmodning til OED om å vurdere hvorvidt konsesjonen for Tysvær vindkraftverk har fulgt energiloven for forvaltningslovens krav".

Formannskapsmøte starter kl. 18.30

Kommunestyremøte starter kl. 19.00

 

Begge møtene blir gjennomført digitalt, og kan følges direkte på https://tysver.kommunetv.no 

 

Begge møtene har likelydende saker og du kan se innkallingen til kommunestyret her Innkalling til kommunestyremøte 29.06.20