Kommunestyret har beslutta at det i 2018 skal gjennomførast taksering av næringseigedomar i kommunen for eigedomsskatt.

I desse dagar blir det sendt brev til alle eigarar av næringseigedomar i kommunen der dei blir blir bedne om å gi nødvendige opplysningar om eigedomen for taksering.

Kommunestyret skal i desember 2018 ta stilling til om det skal vera eigedomsskatt på næringseigedomar i kommunen i samband med budsjett for 2019.